Coláiste Ghlór na Mara Summer Camp/Campa Samhraidh

Coláiste Ghlór na Mara Summer Camp/Campa Samhraidh

Actions and Detail Panel

€145

Date and time

Location

Coláiste Ghlór na Mara

Naul Road

Balbriggan

Ireland

View map

Refund policy

Summer camp through Irish with qualified teachers and low student/teacher ratios. Perfect for preparing for secondary and practising Irish.

About this event

Summer camp through Irish with qualified teachers and low student/teacher ratios. Perfect for preparing for secondary and practising Irish while having fun. Queries:

campa@cgnm.ie

Campa samhraidh trí Ghaeilge le múinteoirí cáilithe agus cóimheas íseal mac léinn/múinteoirí. Foirfe chun ullmhú don mheánscoil agus chun  Gaeilge a chleachtadh agus tú ag spraoi. Eolas:

campa@cgnm.ie

Gníomhaíochtaí/Activities

Gaeilge/Irish

Eolaíocht/Science

Ealaín/Art

Drámaíocht/Drama

Spórt/Sport

Scoláirí atá ag dul isteach go Bl.1, Bl. 2 nó Bl. 3 i Meán Fómhair 2022

Students going into 1st, 2nd or 3rd Year in September 2022

Costas €145 an duine

Cost €145 per person

Lascaine do theaghlaigh. Seol ríomhphost chuig campa@cgnm.ie le h'aghaidh sonraí.

Discount for families. Email campa@cgnm.ie for details.

Share with friends

Save This Event

Event Saved