Aistriú workshop | Ceardlann Aistriú

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Room/Seomra 104

Áras na Gaeilge, NUI Galway/OÉ Gaillimh

Ireland

View Map

Event description

Description

On Wednesday 1 May, Galway 2020 and the Aistriú project team invite interested artists of all disciplines to attend a special workshop and information session to help them prepare an application for the Aistriú artist commission(s). During this workshop, attendees will discover more about the aims of the Aistriú project, about the commission application and selection process, and about the texts that feature in the project, including the authors’ backgrounds and language style, the historical contexts in which they were set/written, and the major themes that are addressed. Attendees will have the opportunity to ask questions of the project team during the workshop, and afterwards they will have the opportunity to explore the University's facilities if desired.

The workshop will take place from 10am-11.30am on Wednesday, 1 May in Room 104, Áras na Gaeilge, NUI Galway South Campus. It will be run in Irish and/or English depending on the preference of attendees. Nearby pay-and-display parking at the Quadrangle or on University Road.

Please register for the event before 5pm on Monday 29 April.

In attendance will be:

  • Aistriú project directors: Dr Rióna Ní Fhrighil & John Caulfield

  • Aistriú project team members: Professor Louis de Paor, Dr Seán Crosson & Marianne Ní Chinnéide

  • Galway 2020 Cultural Producer: Liz Kelly

More info about the Aistriú project: www.nuigalway.ie/aistriuAr an gCéadaoin, 1 Bealtaine, beidh cuireadh ag ealaíontóirí as gach seánra freastal ar cheardlann speisialta agus seisiún eolais le foireann tionscadail Aistriú agus Gaillimh 2020 chun cuidiú leo iarratas a ullmhú do choimisiú(i)n ealaíne Aistriú. Foghlaimeoidh na hiarratasóirí tuilleadh faoi aidhmeanna an tionscadail Aistriú i rith na ceardlainne sin, lena n-áirítear eolas faoin gcoimisiún agus na próisis iarratais agus roghnúcháin, eolas faoi na téacsanna atá roghnaithe, cúlraí agus stíl teanga na n-údar, an comhthéacs stairiúil inar scríobhadh iad agus na mórthéamaí atá á bplé iontu. Beidh deis ann ag an seisiún seo ceisteanna a chur ar fhoireann an tionscadail, agus ina dhiaidh beidh deis ag na hiarratasóirí cuairt a thabhairt ar áiseanna na hOllscoile más mian leo.

Beidh an cheardlann ar siúl ó 10am-11.30am Dé Céadaoin, an 1 Bealtaine, i Seomra 104, Áras na Gaeilge i gCampas Theas OÉ Gaillimh. Beidh sé á reáchtáil as Gaeilge agus/nó as Béarla ag brath ar rogha na ndaoine a bheidh ag freastal air. Tá páirceáil íoc-agus-taispeáin ar fáil os comhair na Cearnóige nó ar Bhóthar na hOllscoile.

Cláraígí ar an gceardlann faoi 5pm Dé Luain an 29 Aibréan le bhur dtoil.

I measc na ndaoine a bheidh i láthair ag an gceardlann, tá:

  • Stiúrthóirí Aistriú: An Dr Rióna Ní Fhrighil & John Caulfield

  • Baill tionscadail Aistriú: An tOllamh Louis de Paor, an Dr Seán Crosson & Marianne Ní Chinnéide

  • Léiritheoir Cultúrtha Ghaillimh 2020: Liz Kelly

Tuilleadh eolais faoi Aistriú: www.nuigalway.ie/aistriu

Date and Time

Location

Room/Seomra 104

Áras na Gaeilge, NUI Galway/OÉ Gaillimh

Ireland

View Map

Save This Event

Event Saved