€38.41 – €130.20

Annual Conference of the Irish Association for Applied Linguistics 2018 DCU

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dublin City University

Collins Avenue Extension

Whitehall

Ireland

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Comhdháil bhliantúil IRAAL, 24 Samhain 2018

Invitation to the Annual, International Conference of the Irish Association of Applied Linguistics

Applied Linguistics and Language Strategies: Practices and Policies

An Teangeolaíocht Fheidhmeach agus Straitéisí Teanga: Cleachtais agus Beartais

With the publication of Ireland’s long awaited language strategy Languages Connect in December 2017, the Irish government has put forward an action plan for languages other than Irish or English in education, thereby formally recognising them as integral to the economic, social and cultural development of Ireland. In light of this development, this year’s theme reflects a new era in language learning and use, and the policies and practices implicated.

Foilsíodh an straitéis teanga, Déanann Teangacha Nasc, Straitéis Do Theangacha Iasachta san Oideachas in Éirinn 2017-2026, i mí na Nollag 2017 agus tá Rialtas na hÉireann i ndiaidh plean chun gnímh a chur chun cinn do theangacha nach Béarla ná Gaeilge iad san oideachas; agus tríd seo, tugtar aitheantas oifigiúil do na teangacha seo mar chuid thábhachtach d’fhorbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha na hÉireann. I bhfianaise na forbartha seo, déanann téama na comhdhála i mbliana aird a tharraingt ar an ré nua i bhfoghlaim agus in úsáid teangacha, agus ar ról na mbeartas agus na gcleachtas cuí.

Share with friends

Date and Time

Location

Dublin City University

Collins Avenue Extension

Whitehall

Ireland

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved