Free
Ceardlann Margaíocht - ARMS Marketing

Ceardlann Margaíocht - ARMS Marketing

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Ceardlann Margaíochta le ARMS Marketing

About this event

Tá an Ceardlann Margaíochta seo le ARMS Marketing á reachtail ag Údarás na Gaeltachta ar an 23ú agus 24ú Bealtaine 2022, ón 10r.n.-1i.n. Is é príodh aidm an ceardlann seo ná cuidiú le forbairt na fiontraíochta sa nGaeltacht atá feiliúnach do ghnó atá ag tosú amach nó d’fhiontraí atá ag forbairt gnó. Tá an ceardlann seo á soláthar bunaithe ar an éileamh a tháinig chun cinn ó fhiontraí sa nGaeltacht i rith 2022 agus tabharfaidh sé léargas ar na scileanna atá riachtanach chun díolachán a mhéadú sa ngnó.

This Marketing Workshop with ARMS Marketing is being run by Údarás na Gaeltachta on the 23rd and 24th of May 2022, from 10 am-1pm. The main aim of this workshop is to assist in the development of entrepreneurship in the Gaeltacht areas which is suitable for a start-up business or an entrepreneur developing a business. This workshop is being delivered based on the demand that has arisen from an entrepreneur in the Gaeltacht during 2022 and will provide an insight into the skills required to increase sales in the business.

Share with friends

Save This Event

Event Saved