Ceardlann Scileanna Sorcais & Seó - Circus Skills Workshop & Show

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Wonder Marquee

Bishops Palace

Port Láirge

Ireland

View Map

Event description
Ceardlann Scileanna Sorcais le Stephen McGinley le Seó ina dhiaidh. Circus Skills workshop through Irish with a performance afterwards.

About this event

Ceardlann & Seó Sorcais go theaghlaigh leis an lámhchleasaí mór le rá Stephen McGinley. Beidh an ceardlann ag 15:00 oiriúnach do pháistí ó 5 go 18 bliana d'aois & a dtuismitheoirí. Tar agus foghlaim scileanna nua! Beidh an Seó Sorcais ag 16:00 le Stephen McGinley oiriúnach do cách!

Circus Skills Workshop and Show through Irish for families. The Workshop at 15:00 will be suitable for children aged 5-18 years old and their parents. Come and learn new skills! The Circus Show at 16:00 with Stephen McGinley is suitable for everyone!

Ceardlann/Workshop @ 15:00

Seó/Show 'Mo Cheol an tSorcas @ 16:00

Is gá ticéad a bheith ag gach duine i láthair - All attendees must have a ticket

Is gá Teastas bailí Covid & comhartha aitheantais a bheith ag gach duine thar 18 - All attendees over the age of 18 must have a valid Covid Certificate and ID.

Is gá do gach duine i láthair a lámha a dhíghalrú roimh teacht isteach - All attendees must sanitise their hands on entry.

Moltar do gach duine idir aois 13 go18 masc a chaitheamh. - All attendees between the age of 13 and 18 are recommended to wear a mask.

Is gá do gach duine fásta masc a chaitheamh - All adults must wear a mask.

Seans nach mbeidh cead isteach ag daoine a thagann déanach. - Latecomers may not be permitted entry.

Beidh sonraí teagmhála gach duine i láthair de dhíth le haghaidh rianú teagmhálacha. - Contact details required for all attendees to allow for contact tracing.

Share with friends

Date and time

Location

Wonder Marquee

Bishops Palace

Port Láirge

Ireland

View Map

Organiser Foireann Teanga Tí - Glór na nGael

Organiser of Ceardlann Scileanna Sorcais & Seó - Circus Skills Workshop & Show

Is é Glór na nGael an ceanneagras náisiúnta atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge mar theanga teaghlaigh. Is é ról Ghlór na nGael ná a chinntiú go bhfuil tacaíocht agus comhairle ar fáil do theaghlaigh ar fud na tíre atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge. Bíonn clár imeachtaí á eagrú i rith na bliana agus cuirtear acmhainní & tacaíochtaí eile ar fáil chomh maith do theaghlaigh atá ag tógail páistí le Gaeilge nó ar mian leo níos mó Gaeilge a úsáid mar theaghlach.

Save This Event

Event Saved