Ceardlann Teicneolaíochta Gaeilge/Irish Language Technology Workshop

Actions Panel

Ceardlann Teicneolaíochta Gaeilge/Irish Language Technology Workshop

Ceardlann Teicneolaíochta Gaeilge (athsheoladh an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta na hÉireann faoin ainm nua eSTÓR)

When and where

Date and time

Location

Camden Court Hotel Camden Street Lower D02 W086 Dublin Ireland

Map and directions

How to get there

About this event

Is cúis mhór áthais dúinn thú a bheith i láthair ag ceardlann teicneolaíochta Gaeilge (athsheoladh shuíomh gréasáin an Stáisiún Athsheachadta Náisiúnta na hÉireann faoin ainm nua eSTÓR) a reáchtálfar in Óstán na Cúirte Camden ar an 26 Deireadh Fómhair 2022.

Is ócáid dhátheangach atá i gceist agus beidh ateangairí ann ar an lá.

Pléifear leis na téamaí seo a leanas: Meaisínaistriúchán na Gaeilge san earnáil phoiblí, Teicneolaíocht na Gaeilge, Sonraí Oscailte agus an Ghaeilge agus beidh taispeána againn don suíomh gréasáin eSTÓR.

Tá na téamaí seo faoi réir a athrú agus beidh clár an lae ar fáil níos déanaí.

Iarraimid ar dhaoine an seoladh ríomhphoist a úsáideann siad san ionad oibre a úsáid agus iad ag clárú don ócáid seo.

It is our pleasure to invite you to an Irish Language Technology workshop (relaunch of the National Relay Station website under the new name of eSTÓR) which will take place in the Camden Court Hotel on the 26th of October 2022

It is a bilingual event and interpreters will be there on the day.

The following themes will be discussed: automated translation of Irish in the public sector, Irish language technology, open data and the Irish language and we will have a demonstration of the eSTÓR website.

The themes are subject to change and the agenda will be made available at a later date.

We ask people to use their work email address when they are registering for this event.