Actions and Detail Panel

€25

Event Information

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Refunds up to 30 days before event

Event description
EAFT Summit 2021 'Terminology in Challenging Circumstances'

About this event

EN

The EAFT Summit 2021 will be held online, hosted by Dublin City University, Ireland on 25-26 November 2021. It is being jointly hosted by the Gaois research group at Fiontar & Scoil na Gaeilge and by the School of Applied Language and Intercultural Studies (SALIS).

The theme is 'Terminology in Challenging Circumstances'.

#EAFTSummit2021

FR

Le Sommet de l’AET 2021 se tiendra en ligne, organisé par Dublin City University, en Irlande, les 25 et 26 novembre 2021. Le sommet est organisé conjointement par le groupe de recherche Gaois de Fiontar & Scoil na Gaeilge (l’Institut de la langue gaélique) et par l’École de langues appliquées et d’études interculturelles (SALIS). Le Sommet se déroulera en anglais et en français et l’interprétation sera offerte.

Le thème du sommet est ‘La Terminologie dans des Circonstances Difficiles’.

#EAFTSummit2021

GA

Reáchtálfar Cruinniú Mullaigh EAFT 2021 ar líne, óstáilte ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Éire, ar an 25-26 Samhain 2021. Tá sé á chomhóstáil ag grúpa taighde Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge agus ag Scoil an Staidéir Teanga agus Idirchultúir Fheidhmigh (SALIS). Is iad an Béarla agus an Fhraincís teangacha an Chruinnithe agus cuirfear ateangaireacht ar fáil idir na teangacha seo.

Téama 'An Téarmeolaíocht faoi Dhúshlán'.

#EAFTSummit2021

Share with friends

Location

Online event

Refund policy

Refunds up to 30 days before event

Is grúpa taighde é Gaois in Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, DCU, a bhfuil léachtóirí, taighdeoirí agus mic léinn iarchéime páirteach ann. Tá sé de mhisean againn acmhainní iontaofa nuálaíocha a fhorbairt chun teanga agus saíocht na Gaeilge a chothú agus a chlaochlú.

 Gaois is a research group in Fiontar & Scoil na Gaeilge in the Faculty of Humanities and Social Sciences, DCU, comprising lecturers, researchers and postgraduate students. Our aim is to sustain and transform Irish language and culture through the development of innovative and trusted resources.

Save This Event

Event Saved