Free

MLI Media Literacy Horizon / Fís um Litearthacht sna Meáin

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Little Museum of Dublin

15 Saint Stephen's Green

D02 Y066 Dublin 2

Ireland

View Map

Event description

Description

We are pleased to invite to you to the first of our MLI Media Literacy Horizon events.

These events are designed to give members an opportunity to explore topical issues and consider what the longer-term media literacy implications might be.

The focus of the first event will be 'News Literacy'. We are delighted to announce that Peter Feeney, Press Ombudsman, will moderate the panel discussion and will be joined by three excellent speakers:

  • Áine Kerr is Co-founder and COO of Neva Labs; a new Irish start-up developing solutions for people who want conscious control of their news experience. Previously, Áine led global journalism partnerships at Facebook in New York City, helping to create and execute on the Facebook Journalism Project (FJP) and News Integrity Initiative (NII). Prior to Facebook, she was Managing Editor at Storyful, a Political Correspondent and News Reporter with The Irish Independent, The Irish Examiner and The Irish Times.

  • Craig Dwyer is a digital campaigns and communications consultant and was the Social Media Director for Yes Equality during the marriage equality referendum in Ireland. Craig is an advocate for, and has direct experience of using tech to facilitate the democratic process, but is acutely aware of the challenges posed by misinformation and foreign interference. Craig was a co-founder of the Transparent Referendum Initiative, a civic-initiative that highlighted the role and impact of online advertising during political campaigns.
  • Dr Eileen Culloty is a postdoctoral researcher at the Institute for Future Media and Journalism (FuJo) at Dublin City University where she works on a number of projects including the Reuters Institute Digital News Report and JOLT: Harnessing Digital and Data Technology for Journalism. Eileen’s research examines the production and reception of factual media narratives in the context of the public sphere. Her work is published in​ European Journal of Communication, Studies in Documentary Film, and Critical Studies in Terrorism.

Places are strictly limited for this free event so please book your ticket as soon as possible to avoid disappointment. Please use the EventBrite link below to book your free place. RSVP by 16th July 2018.

*******************************************************************************************************************************

A Bhaill den Líonra Éireannach um Litearthacht sna Meáin, a chara,

Tá áthas orainn cuireadh a thabhairt duit go dtí an chéad ócáid againn d’ócáidí Fís um Litearthacht sna Meáin de chuid an Líonra Éireannaigh um Litearthacht sna Meáin.

Is éard is cuspóir do na hócáidí sin ná deis a thabhairt do bhaill ar shaincheisteanna tráthúla a iniúchadh agus breithniú a dhéanamh ar na himpleachtaí fadtréimhseacha a d’fhéadfadh teacht ó taobh litearthacht sna meáin.

Díreofar sarchéad ócáid ar ‘Litearthacht sa Nuacht’. Tá lúcháir orainn a fhógairt go mbeidh Peter Feeney, Ombudsman, an Phreasa, i gceannas ar dhíospóireacht an phainéil agus beidh triúr sárchainteoirí ina theannta:

  • Is Comhbhunaitheoir agus Príomhoifigeach Oibriúcháin í Áine Kerr ar Neva Labs; gnólacht nuathionscanta nua Éireannach a fhorbraíonn réitigh do dhaoine a dteastaíonn uathu smacht comhfhiosach a bheith acu ar conas mar a fhaigheann siad a gcuid nuachta. Roimhe seo, bhí Áine i gceannas ar chomhpháirtíochtaí iriseoireachta domhanda ag Facebook i gCathair New York, mar ar chabhraigh sí le cruthú agus forghníomhú a dhéanamh ar Thionscadal Iriseoireachta Facebook (TIF) agus ar an Tionscnamh um Shláine na Nuachta (TSN). Roimh Facebook, bhí sí ina hEagarthóir Bainistíochta ag Storyful, ina Comhfhreagraí Polaitíochta agus ina Tuairisceoir Nuachta leis an Irish Independent, an Irish Examiner agus an Irish Times.

  • Is sainchomhairleoir feachtas digiteach agus cumarsáide é Craig Dwyer agus bhí sé ina Stiúrthóir Meán Sóisialta ar Ar Son an Chomhionnannais le linn an reifrinn ar chomhionannas pósta in Éirinn. Is tathantóir é Craig ar son an teicneolaíocht a úsáid chun éascaíocht a dhéanamh don phróiseas daonlathach agus tá taithí dhíreach aige ar an gcéanna, ach tuigeann sé go rímhaith na dúshláin a leanann an mhífhaisnéis agus cur isteach ón gcoigríoch. Bhí Craig ina chomhbhunaitheoir ar an Tionscnamh um Reifreann Trédhearcach, is tionscnamh sibhialta a leag béim ar ról agus ar thionchar na fógraíochta ar líne le linn feachtas polaitíochta.
  • Is taighdeoir iardhochtúireachta í an Dr Eileen Culloty ag an Institiúid um Meáin Chumarsáide agus Iriseoireacht sa Todhchaí (FuJo) ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath mar a mbíonn si ag obair ar roinnt tionscadal lena n-áirítear an Tuarascáil ar an Nuacht Dhigiteach ag Institiúid Reuters agus JOLT: Leas a Bhaint as an Teicneolaíocht Dhigiteach agus Sonraí ar mhaithe leis an Iriseoireacht. Déanann Eileen scrúdú ina cuid taighde ar tháirgeadh agus ghlacadh insintí meán fíorasach i gcomhthéacs an réimse phoiblí. Foilsítear a cuid oibre sa European Journal of Communication, Studies in Documentary Film, agus Critical Studies in Terrorism.

Beidh líon docht ionad ar fáil i gcomhair na hócáide saor in aisce seo agus ní mór duit mar sin do thicéad a chur in áirithe a luaithe is féidir nó beidh díomá ort. Bain úsáid as an nasc go dtí EventBrite thíos chun d’ionad saor in aisce a chur in áirithe.Freagra le do thoil roimh an 16ú Iúil 2018.


Share with friends

Date and Time

Location

The Little Museum of Dublin

15 Saint Stephen's Green

D02 Y066 Dublin 2

Ireland

View Map

Save This Event

Event Saved