Free

Múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Déanfaidh an seimineár seo iniúchadh ar mhódhanna múinte na Gaeilge ar an tríú leibhéal.

About this event

Beidh an seimineár seo ar Zoom. Baineann an seimineár seo leis an tSraith Naisiúnta a eagraíonn an Fóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama. Féachfaidh an Seimineár seo ar mhúineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal. Cláraigh anseo agus gheobhaidh tú an nasc Zoom cúpla lá roimh an seimineár. Seo a leanas na haíonna agus sceideal an lae:

9:10 Oscailt

9:20 An Dr TJ Ó Ceallaigh: Múineadh na Gaeilge le cuidiú teicneolaíochta ar an tríú leibhéal

10:30 Cian Marnell: Múscailt agus múchadh spéise: smaointe beaga bunaithe ar thaithí seacht mbliana fichead teagaisc

11:40 Ailín Ní Chonchúir: Cothú na hidirghníomhaíochta i ranganna ar líne

12:40 Sos

13:10-14:00 Obair Ghrúpa

Seo a leanas spriocanna foghlama an tseimineáir:

1. Iniúchadh a dhéanamh ar mhódhanna múinte na Gaeilge ar an tríú leibhéal

2. Anailís a dhéanamh ar na modhanna is oiriúnaí do scileanna éagsúla teanga (labhairt, éisteacht, léamh agus scríobh)

3. Deis a thabhairt do na rannpháiritithe machnamh a dhéanamh ar a dtaithí agus ar a straitéisí féin

4. Nasc a dhéanamh idir múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal agus an Fráma Tagartha Comónta Eorpach do Theangacha


		Múineadh na Gaeilge ar an tríú leibhéal image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved