£22.15

Oscail an Doras: Cúrsa Cultúrtha | Open the Door: Cultural Course

Event Information

Share this event

Date and Time

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Cúrsa 6 seachtaine a chuimsíonn gnéithe de theanga agus de chultúr na Gaeilge, agus a thugann léargas ar na dóigheanna difriúla a bhfuil an Ghaeilge curtha i láthair sa chaint agus sa timpeallacht. Ní cúrsa teanga é seo.
Ábhair a phléifear:

 • Logainmneacha

 • Sloinnte

 • Béarla na hÉireann

 • Stair na Teanga

 • Teangacha Ceilteacha

 • An Ghaeilge sa lá atá inniu ann

Maireann an cúrsa 6 sheachtaine agus tá costas £20.00 air.


6 week course covering aspects of the Irish language and culture, giving insight into the many ways Irish is represented in our speech and environment. This is not a language course.
Topics to be covered:

 • Placenames

 • Surnames

 • Hiberno-English

 • History of the Language

 • Celtic language

 • Irish today

The course lasts six weeks and costs £20.00.

Share with friends

Date and Time

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved