Free

Pride Guide Launch

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Pálás

15 Merchants Road Lower

H91 F6DF Galway

Ireland

View Map

Event description
Galway Pride Guide Launch. Only 30 tickets available pending restrictions, will be streamed online.

About this event

Galway Pride Guide Launch!

We are delighted to be revealing our Pride Guide for Pride 2021.

Over the course of Galway Pride week, August 9th-15th, we will have a range of events. From picnics, live entertainment, exciting panels, outdoors events and much more.

We will be hosting this event in the outdoor terrace at the Palás cinema. In-person numbers are limited due to current restrictions.

Guest Speakers:

Martina O'Connor - Deputy Mayor of Galway

James O'Hagan - LGBT Ireland

Cameron Keighron - Chairperson of AMACH LGBT

Galway Pride is celebrating its 32nd years and we are asking everyone to show your support for the LGBT+ community. If you're in Galway that week we are asking you to fly your Pride Flag on your home, business or as a badge!

We will be hosting over 30 online and in-person events and we hope to see you there!

***

Seoladh Treoirleabhair Bhród na Gaillimhe!

Tá ríméad orainn chun ár dTreoirleabhar Bróid do Bhród 2021

a thaispeáint.

Le linn seachtain Bhróid na Gaillimhe, Lúnasa 9ú-15ú, beidh réimse d’imeachtaí ar siúl againn. Le picnicí, siamsaíocht bheo, painéil iontacha, imeachtaí lasmuigh agus go leor rudaí eile san áireamh.

Beidh muid ag cur imeacht ar siúl i lochtán faoin aer i bpictiúrlann an Pálás. Tá líon na ndaoine atá ceadaithe isteach teoranta mar gheall ar na srianta atá ann faoi láthair.

Aoichainteoirí:

Martina O’Connor - Leasmhéara ar Ghaillimh

James O’Hagan - LGBT Ireland

Cameron Keighron - Cathaoirleach ar AMACH LGBT

Beidh Bród na Gaillimhe ag ceiliúradh 32 bliain ar an bhfód agus iarann muid ar chuile dhuine a dtacaíocht a thaispeáint don phobal LADT+. Má tá tú i nGaillimh an tseachtain sin iarann muid oraibh bhur mbrat Bród a chur in airde ar bhur mbaile, bhur ngnó nó mar shuaitheantas!

Beidh 30 imeacht ar siúl againn ar líne agus le chéile agus tá súil againn sibh a fheiceáil ann!

Share with friends

Date and time

Location

Pálás

15 Merchants Road Lower

H91 F6DF Galway

Ireland

View Map

Organiser Galway Community Pride

Organiser of Pride Guide Launch

Save This Event

Event Saved