Ranganna Gaeilge|Irish Language Classes

Actions and Detail Panel

Sold Out

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

216 Bóthar na bhFál

BT12 6AH Béal Feirste

Ireland

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Leanann ranganna Gaeilge na Cultúrlainne ar aghaidh. Cultúrlann's Irish classes continue on .

About this Event

Leanann ranganna Gaeilge na Cultúrlainne ar aghaidh go dtí an dara téarma den bhliain acadúil seo. Tá cúrsa 10 seachtaine ar fáil a chuimsíonn Bunrang, Meánrang agus Rang Comhrá atá dírithe ar leibhéal Ardrang.

Gach oíche Céadaoin @ 7.00pm ar ZOOM.

2x seisiúin 40 bomaite

Is féidir tuilleadh eolais a lorg trí theagmháil a dhéanamh le fionnuala@culturlann.ie

Beidh Fionnuala i dteagmháil ar an Mháirt an 19ú Eanáir le tuilleadh eolais, ag úsáid an seoladh ríomhphost a bhí in úsaid agaibh nuair a cheannaigh sibh bhur dticéid. Más fearr libh seoladh ríomhphost difriúil a úsáid don rang, gabh i dteagmháil le Fionnuala.

Cultúrlann's Irish classes continue on to the second term of this academic year. We offer a 10 week course which covers Beginner, Intermediate and a conversation class aimed at Advanced level.

Every Wednesday evening @7.00pm on ZOOM.

2 x 40 minute sessions

You can get additional information through contacting fionnuala@culturlann.ie .

Fionnuala will be in touch on Tuesday the 19th Jan, using the email address given when purchasing ticket. If you prefer to use a different email address for class, get in touch with Fionnuala.

Sos lár téarma|Mid-term break (17/03/21)

Share with friends

Date and Time

Location

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

216 Bóthar na bhFál

BT12 6AH Béal Feirste

Ireland

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved