Free
Seisiún Eolais - Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Seisiún Eolais - Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Languages Building

Seomra na Gaeilge LCO-016

Áras na dTeangacha/Languages Building

Luimneach

Ireland

View map

Bain cáilíocht amach sa Ghaeilge in Ollscoil Luimnigh / Gain a qualification in Irish at the University of Limerick

About this event

An innovative programme tailored to the language support needs and interests of adult learners of Irish. The part-time undergraduate diploma (NFQ Level 7) takes place on UL campus on Wednesday evenings. Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhuine ar bith a bhfuil caighdeán réasúnta maith Gaeilge aige nó aici cheana féin. Cuirfear tús leis an gcúrsa 7 Meán Fómhair 2022. This information session will be facilitated bilingually. Tuilleadh eolais: ciara.considine@ul.ie

Pléifear na nithe seo ag an seisiún eolais / the following will be discussed at the information session:

Cé muid / Cé a dhéanann an cúrsa / Caighdeán na Gaeilge / An cur chuige teagaisc & foghlama /Cuairteanna ar an nGaeltacht / Ag cur isteach iarratais & an t-agallamh.

Share with friends

Save This Event

Event Saved