Free

Seisiún Rannta & Scéalaíochta 2 - Nursery rhymes & stories through Irish

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Wonder Marquee

Bishops Palace

Port Láirge

Ireland

View Map

Event description
Seisiún Rannta & scéalaíochta do theaghlaigh le leanaí óga. Nursery rhymes and stories through Irish for families with young children (0-5)

About this event

Deis do theaghlaigh le leanaí óga teacht le chéile chun éisteacht le scéalta agus chun rannta a fhoghlaim agus a roinnt lena chéile go spraíúil.

An opportunity for families with young children to come together through Irish to listen to stories and to learn and share Irish language nursery rhymes together.

Share with friends

Date and time

Location

Wonder Marquee

Bishops Palace

Port Láirge

Ireland

View Map

Organiser Foireann Teanga Tí - Glór na nGael

Organiser of Seisiún Rannta & Scéalaíochta 2 - Nursery rhymes & stories through Irish

Is é Glór na nGael an ceanneagras náisiúnta atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge mar theanga teaghlaigh. Is é ról Ghlór na nGael ná a chinntiú go bhfuil tacaíocht agus comhairle ar fáil do theaghlaigh ar fud na tíre atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge. Bíonn clár imeachtaí á eagrú i rith na bliana agus cuirtear acmhainní & tacaíochtaí eile ar fáil chomh maith do theaghlaigh atá ag tógail páistí le Gaeilge nó ar mian leo níos mó Gaeilge a úsáid mar theaghlach.

Save This Event

Event Saved