Economic Development Office - Dublin City Council

Economic Development & Local Enterprise Office Dublin City I Dublin City Council I Block 4, Floor 1 I Civic Offices I Woodquay I Dublin 8 I D08 RF3F

Forbairt Eacnamaíochta & Oifig Fiontair Áitiúil Bhaile Átha Cliath I Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath I Bloc 4, Urlár 1 I Oifigí na Cathrach I An Ché Adhmaid I Baile Átha Cliath 8 I D08 RF3F

(ph): 222 5611 (e): economicdevelopment@dublincity.ie (w) http://www.dublincity.ie/

Economic Development & Local Enterprise Office Dublin City I Dublin City Council I Block 4, Floor 1 I Civic Offices I Woodquay I Dublin 8 I D08 RF3F

Forbairt Eacnamaíochta & Oifig Fiontair Áitiúil Bhaile Átha Cliath I Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath I Bloc 4, Urlár 1 I Oifigí na Cathrach I An Ché Adhmaid I Baile Átha Cliath 8 I D08 RF3F

(ph): 222 5611 (e): economicdevelopment@dublincity.ie (w) http://www.dublincity.ie/

Events