Broadcasting Authority of Ireland / Údarás Craolacháin na hÉireann

The BAI is the body responsible for the regulation of broadcasting in Ireland. Its functions and responsibilities are set out in the Broadcasting Act 2009. 

Is é an BAI an comhlacht atá freagrach as rialáil na craoltóireachta in Éirinn. Feidhmeanna agus freagrachtaí leagtha amach san Acht Craolacháin 2009.

The BAI is the body responsible for the regulation of broadcasting in Ireland. Its functions and responsibilities are set out in the Broadcasting Act 2009. 

Is é an BAI an comhlacht atá freagrach as rialáil na craoltóireachta in Éirinn. Feidhmeanna agus freagrachtaí leagtha amach san Acht Craolacháin 2009.

Events

Sorry, there are no upcoming events