Skip Main Navigation
Page Content

Broadcasting Authority of Ireland / Údarás Craolacháin na hÉireann

The BAI is the body responsible for the regulation of broadcasting in Ireland. Its functions and responsibilities are set out in the Broadcasting Act 2009. 

Is é an BAI an comhlacht atá freagrach as rialáil na craoltóireachta in Éirinn. Feidhmeanna agus freagrachtaí leagtha amach san Acht Craolacháin 2009.

Save This Event

Event Saved