Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU

Is grúpa taighde é Gaois in Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, DCU, a bhfuil léachtóirí, taighdeoirí agus mic léinn iarchéime páirteach ann. Tá sé de mhisean againn acmhainní iontaofa nuálaíocha a fhorbairt chun teanga agus saíocht na Gaeilge a chothú agus a chlaochlú.

 Gaois is a research group in Fiontar & Scoil na Gaeilge in the Faculty of Humanities and Social Sciences, DCU, comprising lecturers, researchers and postgraduate students. Our aim is to sustain and transform Irish language and culture through the development of innovative and trusted resources.

Is grúpa taighde é Gaois in Fiontar & Scoil na Gaeilge i nDámh na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, DCU, a bhfuil léachtóirí, taighdeoirí agus mic léinn iarchéime páirteach ann. Tá sé de mhisean againn acmhainní iontaofa nuálaíocha a fhorbairt chun teanga agus saíocht na Gaeilge a chothú agus a chlaochlú.

 Gaois is a research group in Fiontar & Scoil na Gaeilge in the Faculty of Humanities and Social Sciences, DCU, comprising lecturers, researchers and postgraduate students. Our aim is to sustain and transform Irish language and culture through the development of innovative and trusted resources.

Events

Sorry, there are no upcoming events