Dr Caitríona Osborne, Dr Danping Wang, Dr Qi Zhang