Free

Ceardlann: Aesthetic Distance le Vera Ryklova

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Ceardlann ealaíne fíorúla | Virtual art workshop

About this Event

Ceardlann phoiblí fhíorúil

Le dul in éineacht lena taispeántas fíorúil Aesthetic Distance, éascaíonn Vera ceardlann phoiblí ar líne ina gcruthófar píosa saothair nua. Agus í ag díriú ar chumhacht teanga an iarraidh seo, tugann an t-ealaíontóir cuireadh do dhaoine píosa scríbhneoireachta cruthaitheach a chumadh mar fhreagairt ar a saothar.

Taithí – smaoineamh – mothúchán – samhlaíocht, cibé cineál d’fhéinléiriú a spreagann taispeántas Ryklova, iarrtar ar na rannpháirtithe é seo a léiriú trí focail. Athróidh Ryklova an t-ábhar seo go rud iomlán nua a chuirfear i láthair ar shuíomh na Cultúrlainne, agus luafar ainm gach scríbhneora.

Seolfar an seisiún seo ar Zoom, mairfidh sé uair a chloig, ar a mhéad, agus beidh sé teoranta do 11 duine. Tá roinnt eolais ar an scríbhneoireacht chruthaitheach riachtanach.

Ní mór do na rannpháirtithe a chinntiú go bhfuil fáil acu ar Zoom. Tá feidhm físe inmhianaithe.

Beidh an cheardlann seo i mBéarla

Taispeántas Anseo: https://www.culturlann.ie/ga/f%C3%ADseala%C3%ADn

To accompany her virtual exhibition Aesthetic Distance Vera Ryklova holds an online public session at which new piece of work will be founded. This time using the power of language, the artist invites people to compose a piece of creative writing in response to her work.

Experience – thought – feeling – fantasy, any kind of self-expression provoked by the encounter with Ryklova’s exhibition, each participant is asked to portray what has been invoked through words. Ryklova will then transform this material into a new feature that will be presented alongside the virtual exhibition on the Cultúrlann’s website, crediting all writers.

This session takes place via zoom, runs for approx. 1 hr and is limited to a maximum of 11 people. Some familiarity with creative writing is required.

Participants should ensure they can download zoom. A video function is desirable.

This workshop will be facilitated in English

Exhibition available: https://www.culturlann.ie/en/visual-arts

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved