Free
Ceardlann Díolachán - Bullseye Marketing

Ceardlann Díolachán - Bullseye Marketing

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Ceardlann Díolachán le Bullseye Marketing

About this event

Tá an Ceardlann Díolachán seo le Bullseye Marketing á reachtail ag Údarás na Gaeltachta ar an 23ú/24ú/30ú/31ú Bealtaine 2022, ón 2-3:30i.n. Is é príomh aidm atá ag an ceardlann seo ná cuidiú le forbairt na fiontraíochta sa nGaeltacht atá feiliúnach do ghnó atá ag tosú amach nó d’fhiontraí atá ag forbairt gnó. Tá an ceardlann seo á soláthar bunaithe ar an éileamh a tháinig chun cinn ó fhiontraí sa nGaeltacht i rith 2022 agus tabharfaidh sé léargas ar na scileanna atá riachtanach chun díolachán a mhéadú sa ngnó.

This Sales Workshop run by Bullseye Marketing is being run by Údarás na Gaeltachta on the 23rd/24th/30th/31st of May 2022, from 2-3:30pm. The main aim of this workshop is to assist in the development of entrepreneurship in the Gaeltacht areas which is suitable for a start-up business or an entrepreneur developing a business. This workshop is being delivered based on the demand that has arisen from an entrepreneur in the Gaeltacht during 2022 and will provide an insight into the skills required to increase sales in the business.

Share with friends

Save This Event

Event Saved