Meanmanra 2016

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Club na bPíobairí Uilleann

15 Henrietta Street

Baile Átha Cliath 1

Ireland

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Comhdháil ar an bhfealsúnacht agus ar an tsíceolaíocht a thionólfar i gClub na bPíobairí Uilleann i mBaile Átha Cliath.
An Fhealsúnacht agus an tSíceolaíocht a bheidh mar théama na comhdhála.
Saorchead isteach.
Lón ar fáil ar €10.

Clár na Comhdhála:

10.00-10:25 Síle Concannon: Ceist na mBan in Úrscéalta Stairiúla na Gaeilge: an fiú í a chur?
10.30-10:55 Caitríona Ní Chléirchín: An Cholainn agus an tSícé i bhFilíocht na mBan
11:00-11.25 Caifé agus Tae
11:30-11:55 Scott Oser: Damhna Dorcha
12:00-12:25 Stephen Newman: An Blascaod Mór agus Marxachas George Thomson
12.30-14:00 Lón
14.00:14:25 Philippe Caignon: L'importance de la terminologie dans la transmission et la sauvegarde des langues-cultures menacées / Tábhacht na téarmeolaíochta i mbuanú agus i seachadhadh na dteangacha agus na gcúltúr faoi bhagairt (Beidh aistriúchán Gaeilge comhuaineach ar fáil ar an gcaint seo).
14.30-14:55 Sorcha De Brún: Iltíreacht nó Clástrafóibe: an taisteal agus an chruinne fhireann in úrscéal comhaimseartha na Gaeilge
15:00-15:25 Caifé agus Tae
15:30-15:55 Risteard de Paor: Páras 2015 – Tíogar mantach nó slánaitheoir ón athrú aeráide?
16:00-16:55 Gabriel Rosenstock: Ciúnas!
17:00 Seoladh Meanmanra 2015 le Pádraig Mac Fhearghusa


Share with friends
Date and Time
Location

Club na bPíobairí Uilleann

15 Henrietta Street

Baile Átha Cliath 1

Ireland

View Map

Save This Event

Event Saved