£38.32

Ranganna Gaeilge / Irish Language Classes

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

216 Bóthar na bhFál

BT12 6AH Béal Feirste

Ireland

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description


Total Beginners
: Our Total Beginners’ class is perfect for those who have never learnt any Irish before and would like to give it a try. This class is the ideal foundation to your language journey, starting out with simple words and phrases.

Beginners: Ideal for anyone who has a cúpla focal but is more or less starting out. Here you will develop your knowledge of Irish, and learn how to form basic sentence contractions and answer simple conversational questions.

Intermediate: This level is best suited to those who have moved on from the beginner stage and are starting to build confidence with Irish. In these classes, you will learn to form some more complex sentence constructions and expand your vocabulary in Irish.

Advanced: This level is perfect for those who are already quite confident with their Irish, and would like to build on basic fluency and develop their language skills. Our advanced class is all about putting the skills you have learned to use and continuing to build on them more independently.

Tutors will be available from 6.00pm on the night of registration to help you decide which level you feel is best suited to your skills.

If you would like to avail of our concession rate of £30.00 for the course (unemployed, student or OAP), please contact us on 028 9096 4180.
Glan-tosaitheoirí: Foirfe do dhaoine nár foghlaim Gaeilge ar bith riamh agus gur mhaith leo triail a bhaint aisti. Is é an rang seo bonn den scoth do d’aistear teanga, ag cur tús leis sin le focail agus frásaí bunúsacha.

Bunrang: Tá an rang seo foirfe do dhuine ar bith a bhfuil cúpla focal acu ach atá ag toiseach amach a bheag nó a mhór. Anseo, forbróidh tú do scileanna, agus foghlaimeoidh tú faoi foirmiú abairtí agus freagairt ceisteanna bunúsacha.

Meánrang: Oireann Leibhéal do dhaoine atá bogtha ar aghaidh ó na céimeanna núíosacha, agus atá ag éirí níos muiníní leis an Ghaeilge. Sna ranganna seo, foghlaimeoidh tú dul cainte níos casta agus cuirfidh tú le do stór focal sa Ghaeilge.

Ardrang: Foirfe do dhaoine atá muiníneacha lena gcuid Ghaeilge cheana, agus gur mhaith leo tógáil ar a líofacht agus a scileanna teangacha. Cuireann Leibhéal 4 béim ar úsáid na scileanna atá agat, agus ag dul ar aghaidh le forbairt teanga go neamhspleách.

Beidh múinteoirí ar fáil ó 6.00pm ar an oíche chlárúcháin le cuidiú leat cinneadh a dhéanamh faoin leibhéal is fóirsteánaí duit.

Más maith leat leas a bhaint as an ráta lámháltas atá againn de £30.00, (pinsinéirí, mic léinn nó daoine dífhostaithe) déan teagmháil linn ar 028 9096 4180.Share with friends

Date and Time

Location

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

216 Bóthar na bhFál

BT12 6AH Béal Feirste

Ireland

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved