Česká škola Dublin

Česká škola Dublin nabízí výuku českého jazyka a českých reálií ve víkendových kurzech pro děti z českých i smíšených rodin od tří do patnácti let. Jsme spolupracující školou České školy bez hranic.

Česká škola Dublin nabízí výuku českého jazyka a českých reálií ve víkendových kurzech pro děti z českých i smíšených rodin od tří do patnácti let. Jsme spolupracující školou České školy bez hranic.

Events

Sorry, there are no upcoming events